Zwrot podatku z Szwecji

Jak rozliczyć szwedzki podatek?

Prowadzimy profesjonalną analizę dokumentacji od pracodawcy ze Szwecji. Działamy w sposób rzetelny i profesjonalny, kierując się wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów. Wystarczy tylko dostarczyć nam odpowiednie dokumenty, a my zajmiemy się resztą.

Zwrot podatku ze Szwecji przysługuje każdej osobie, która pracowała na terenie Szwecji dłużej niż 184 dni i była legalnie zatrudniona, a jej pracodawca podczas trwania zatrudnienia odprowadzał podatek do Szweckiego Urzędu Skarbowego – Skatteverket.

Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychody na terenie Szwecji, mają obowiązek rozliczenia się z tamtejszym urzędem skarbowym. Dotyczy to również polskich pracowników, którzy podejmowali legalne zatrudnienie u szwedzkiego pracodawcy lub byli oddelegowani przez polskiego pracodawcę do pracy na terenie Szwecji. Termin rozliczenia przypada zawsze z początkiem maja.

Rozliczenie podatku jest obowiązkowe. Termin rozliczenia przypada zawsze z początkiem maja. Dokładna data złożenia zeznania podatkowego widnieje na pierwszej stronie deklaracji podatkowej. Podatnik zwolniony jest ze złożenia deklaracji podatkowej w sytuacji, gdy pracodawca zapłacił podatek dochodowy w wysokości 25% zwany SINK do urzędu skarbowego, czyli wówczas, gdy okres zatrudnienia w Szwecji był nie dłuższy niż 184 dni.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się to:

  • Roczne rozliczenie ze szwedzkiego urzędu skarbowego - Indkomstdekalaration 1
  • Karta podatkowa - dokument wydawany przez pracodawcę : KU10, KU13 lub KU14, w zależności, czy ją pracodawca wystawił.
  • Dodatkowe dokumenty dołączymy w zależności od ulg, o które będziesz aplikować.

Masz obawy czy przygotowałeś wszystkie dokumenty?

Koniecznie zgłoś się do nas. Poprowadzimy Twoją sprawę kompleksowo. Od wyliczenia należnego zwrotu podatku, poprzez wypełnienie wniosku i sprawdzenie kompletności dokumentów, aż po ich dostarczenie do odpowiedniego urzędu w Szwecji.

Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu ze szwedzkim urzędem skarbowym?

  • Odliczenie z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Odpis przysługuje podatnikowi, który pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem na terenie Szwecji. Dodatkowo można z tego tytułu odliczyć rzeczywiste koszty podróży pomiędzy Polską a Szwecją: wyżywienie - można odliczyć przez pierwszy miesiąc pracy lub wyższą ilość diet, jeżeli podatnik był pracownikiem oddelegowanym; zakwaterowanie - opłaty udokumentowane lub potwierdzone na paskach wypłat przez pracodawcę; podróże pomiędzy Polską a Szwecją - koszty udokumentowane, np. faktury za przejazdy.
  • Dojazd do pracy i z powrotem – podatnik ma prawo do ulgi podatkowej z tytułu kosztów dojazdu z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy na terenie Szwecji. Ulga ta przysługuje w momencie, kiedy nie możemy skorzystać z transportu publicznego.
  • Odliczenie kosztów płaconych na ubezpieczenia w innym kraju niż Szwecja. Należy przedstawić dokument potwierdzający wysokość składek na ubezpieczenie oraz formularz A1.
  • Koszty kształcenia. Odpis kosztów z tytułu kształcenia jest możliwy pod warunkiem, że kształcenie jest niezbędne do zachowania obecnej pracy. Odpis nie przysługuje, jeżeli kształcenie jest prowadzone w celu poszukiwania nowej pracy.

Zwrot podatku ze Szwecji bez żadnej prowizji

Ależ tak - w naszej firmie. To Twoje pieniądze, a my nie pobieramy za nie prowizji. Dla Ciebie oznacza to, że płacisz wyłącznie jednorazowo z góry ustaloną kwotę za to, byśmy podjęli odpowiednie działania. Cała suma zwrotu podatku wpływa bezpośrednio na Twoje konto.

Zwrot podatku z Szwecji krok po kroku

1. Dostarczenie do nas niezbędnych dokumentów.

Skontaktuj się z naszym biurem drogą mailową, telefoniczne lub poprzez aplikację Messenger, a dostarczymy Ci komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia się, wraz z krótką instrukcją.

2. Od sporządzenia deklaracji do otrzymania decyzji.

Po wypełnieniu przez Ciebie dokumentów nadesłanych przez nas, zajmiemy się całą resztą. Przystępujemy do sporządzenia zeznania podatkowego - osobiście wysyłamy je do odpowiedniego urzędu skarbowego w Szwecji. Urząd szwedzki wydaje decyzję pomiędzy wrześniem a grudniem danego roku. Decyzja podatkowa przychodzi bezpośrednio do Klienta i widnieje na niej dokładna kwota zwrotu oraz informacje dotyczące konta bankowego. W niektórych przypadkach należy potwierdzić konto, dlatego niezbędne jest zachowanie ciągłości korespondencji pomiędzy nami a urzędem. W trakcie rozliczenia deklaracji przez Szwedzki Urząd Skarbowy mogą przychodzić do Klienta pisma, których kopie prosimy w miarę możliwości jak najszybciej przesłać na e-maila lub pocztą tradycyjną, wtedy znacznie przyśpieszy to wydanie decyzji.

3. Zwrot podatku.

Po otrzymaniu decyzji podatkowej urząd przelewa zwrot na konto od 4 do 6 tygodni. Jeśli kwota zwrotu podatku jest niezgodna z wyliczoną, to istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie jednego miesiąca od daty jej wystawienia.

To takie proste!

Wielu Polaków pracujących za granicą nie wie o możliwości zwrotu nadpłaconego podatku lub nie ubiega się o niego, nie mając czasu lub ochoty na bieganie po urzędach i wypełnianie formularzy. Korzystając z usług biura podatkowego, procedura zwrotu staje prosta i przyjemna!

Skorzystaj z naszych usług!

Gambit Tax © 2023 wszelkie prawa zastrzeżone